Nyáregyháza


Fausztina ereklye
Főoldal


Plébánia részei

  1. Nyáregyháza
  2. Szentimretelep
  3. Károlyitelep
  4. Felsőnyáregyháza

Fausztina ereklye

Események


Liturgikus-Hitéleti Programok

Szolgálatok

Gyereksarok


Elérhetőségeink

Galéria


Dicsértessék a Jézus Krisztus!


A Két Szív Római Katolikus plébánia története

A név a nyárfás helyre utal. Az "-egyháza" utótag az elpusztult falut, illetve templomának romját jelenti. Chobot szerint már a XIV. században  község volt, melyet Albert király Nyáry Lajosnak adományozott. Mások szerint az    első okleveles említése 1411-ből való. Ekkor több család   birtokában volt. 1411-ben a Csévy,    Nyáry és Nyáregyházy családok birtokuk egy részét átengedik a Szunyog (Zwnyog) és a Zinkotai családnak.  Birtokosok voltak itt a Nyáry és Nyáregyházy családok, 1558-ban a birtokosok között    Ráday Gedeon is szerepel.

A hódoltság elején, 1553-ban még 5 portás falu. A hosszú hadjárat alatt pusztulhatott el, s ekkor a kecskemétiek vették haszonbérbe. A XVIII. században   települt újra a Nyáry család birtokaként, akik részbirtokosként a birtokjogot mindvégig megőrizték. A XIX. század második felében, 1877-1880 között   községgé alakult, azonban az 1890. évi népszámlálásig mindig Alsó-Nyáregyháza és Felső-Nyáregyháza kettős néven szerepelt hivatalosan is. 1890 óta   csak  Nyáregyháza Pest megyében.

Chobot nem említ templomot Nyáregyházán, azonban -egyháza végződésű neve egykori templomára utal az újabb tudományos feltevés szerint. Valóban,   Borovszky szerint a falunak 1441-ben temploma volt. A II. József-féle felvételi lapon Alsó és Felső Nyáregyháza között, az úttól délre "rudera einer   Puszta  Kirch" (egy puszta templom romjai) jelzés található, (mivel a ma is fennálló csévharaszti templomrom külön van jelezve, azzal nem lehet azonos).   A  rom jelzése megvan még Balla Antal 1793. évi és Pest megye 1869. évi térképén. Sőt a romokról Pesty Frigyes is megemlékezik 1863-ban. Így biztosra   vehetjük egykori templomának létezését, és joggal templomos falunak tartjuk..

Jelenlegi temploma a volt Wekerle-kúria, melyet 1975-ben renováltak. (A Wekerle család a falu XX. századi birtokosai közé tartozik.) Ez az épület ma műemlék jellegű. A Károlyi-telepen kápolna van, amely 1850-ben épült, de mai formáját 1949-ben kapta meg. Ugyancsak áll kápolna Felsőnyáregyházán Szent Imre és Kossuth-telepen Szűz Mária tiszteletére..

Lelkészségét 1945-ben alapították. P. Németh Lucius és P. Bánhegyi Lehel ferencesek 1946-ban missziót tartottak. A missziót 1947-ben megismételték. Igen eredményesen foglalkoztak az ifjúsággal is. Önálló hitoktatói állást is szerveztek. 1947-ben a szervező lelkész, Szépréthy Ottó házi ájtatosságok szervezésével próbálta a tanyán élő embereket bekapcsolni az egyházközség életébe. Családfelajánlást is végeztek Jézus Szíve tiszteletére. A környékbeli tanyák lakói is részt vettek ezeken az ájtatosságokon, 1946-ban képviselő testületi gondnokságot alakítottak, melyből kifejlődött az egyházközségi szervezet. Historia Domusa 1945- ben kezdődik. A templomot V. Nagy Pál építette 2000-ben, melyet Keszthelyi Ferenc megyéspüspök 2001. augusztus 21-én áldotta meg.


A Szentek Élete


  A weboldal 1366 x 786 képernyőfelbontáshoz generálódott.  
© 2017 Lipót Zsolt

Minden jog fenntartva.