Nyáregyháza


Fausztina ereklye


Főoldal


Plébánia részei

  1. Nyáregyháza
  2. Szentimretelep
  3. Károlyitelep
  4. Felsőnyáregyháza

Fausztina ereklye

Események


Liturgikus-Hitéleti Programok

Szolgálatok

Gyereksarok


Elérhetőségeink

Galéria


Hitoktatás

Római katolikus hit-és erkölcstan tanóra:
A tananyag átfogja az egyházi évet, foglalkozik a Bibliával, szentek életével. Ezeken az ismereteken keresztül a gyerekek műveltsége bővül, más tantárgyakban jól fel tudják használni a tanultakat (pl. magyar, történelem, művészetek). Igazi példaképet választhatnak. Megismerhetik az egyházi művészetet.

Segítséget kapnak a valódi és a tartalmi értékek közötti eligazodásban. Képesek lesznek jó döntéseket hozni. Az embert egész életén át foglalkoztató kérdésekre kaphatnak válaszokat az Egyházon keresztül. (Miért élek? Mi a feladatom? Miért történnek a dolgok? Hová tartok? Milyen vagyok? Milyenek a körülöttem lévők? Egyedüli lény vagyok, vagy társas? Mit jelent a közösség? .....) Megnyílik a szemük és észreveszik Isten gondoskodó szeretetét az életükben és a világban. Megtanulják értékelni az életet annak minden örömével és problémájával.

Főbb témakörök: Jézus élete, önismeret, emberi kapcsolatok, közösség és környezet. Ezeket az ismereteket sok -sok játékkal, változatos módszerekkel adják át hitoktatók a gyermekeknek.

Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az iskolai hittanra való beíratás még nem elegendő a teljes vallásos neveléshez. Szükség van a családban végzett közös imádságra. Fontos, hogy lehetőleg közösen vegyen részt a család a vasárnapi szentmisén és a gyermekek időben felkészüljenek az első gyónásra, az elsőáldozásra és a bérmálásra is.

 „Isten, a mi mennyei Atyánk, a keresztség által isteni életben részesíti az embert. Gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi.”

Lehet, hogy a múló idő, a körülmények, az élet nehézségei mára elhalványították ezt az emléket, de Isten minden értelmet meghaladó szeretete és kegyelme örökké megmarad. Soha sem késő újra visszamenni ehhez a keresztelési pillanathoz és egy olyan utat választani a folytatáshoz, amely igazi boldogságra, a Jézus által megígért mennyek országában való örök életre vezet.

A hittan az egyetlen olyan tantárgy, amely nem csak a földi életre, hanem a halál utáni örök boldogságra vezető Útra, Igazságra és Életre világít rá. Felismerteti, hogy Isten gyermekeként élhetünk és a keresztény közösséghez való tartozás valódi alternatívája a világ sok-sok értékvesztő és értéktévesztő irányának.

A Szentlélek segítségét kérjük mindnyájatok számára, hogy a hitoktatás új lehetősége valóban a katolikus nevelés és a keresztény élet megújulására szolgáljon.


Tanoda

Novemberben két lelkes, önkéntes pedagógus (Farkasné Fajka Éva és Kravecz Lászlóné Erzsike) segítségével 10 fővel indult a plébánia tanodája. Rászoruló, részképesség és magatartás zavarokkal küzdő gyerekek és testvéreik járnak ide. A házifeladatok elkészítése mellett a délutáni alkalmakon: képességfejlesztés, kézművesség, sütés-főzés, etikett, sok-sok játék és a plébánia állatseregletének ellátása színesiti a gyerekek életét. Az osztályfőnökök visszajelzései és az ellenőrzőben található jegyek alapján mára már kézzelfogható a gyerekek fejlődése. Magabiztosabbak, nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabban teljesítenek.

Szegények, rászorultak segítése 

Sajnos, manapság sokaknak, a mindennapi betevő megszerzése is gondot okoz. Néhányan saját, mások pedig önhibájukon kívül kerültek ebbe a helyzetbe, de nekünk nincs jogunk megítélni és elítélni ezeket az embereket, hanem lehetőségeinkhez képest segíteni kell rajtuk. A szülői felelőttlenség sem lehet indok, hogy az éhező gyerekekről elfordítsuk tekintetünket és a magukra hagyott özvegyeket, betegeket és időseket sorsukra hagyjuk.

 Helyi és környékbeli vállalkozók, cégek nagy lelkű támogatásának és adományainak köszönhetően 2015. január 7-én elindult plébániánk konyháján a főzés, ahol 60 ember napi egytál meleg ételét készítjük el.

Amennyiben tudomása van környezetében olyan személyről, aki rászorul szolgálatunkra, kérem, jelezze és mi megpróbálunk segíteni.

Szívesen veszünk mindenféle felajánlást is, amelyel a konyha működtetéséhez hozzá tudnak járulni.

A Katolikus Karitász

A Katolikus Karitász egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezet, amely korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat szociális, egészségügyi intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján.

Munkánkat a nagy nemzetközi segélyszervezetek által kidolgozott és elfogadott alapelvek, szabványok határozzák meg. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a karitász hálózatban dolgozó önkéntes és hivatásos munkatársak személyes szeretete jusson el az általunk támogatott emberekhez. A szeretetszolgálatot közösségben gyakoroljuk és ezekbe a közösségekbe szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet elsődlegesen minden egyes hívő feladata, ugyanakkor az egész egyházi közösség feladata is minden szinten: a helyi közösségektől kezdve a részegyházakon (egyházmegyéken) át az egész világegyházig. Az Egyháznak mint közösségnek is gyakorolnia kell a szeretetet. Ez viszont megköveteli, hogy a szeretetnek meglegyenek a szervezetei ahhoz, hogy a közösségi szolgálatot rendezetten tudja végezni (XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdetű enciklikája a keresztény szeretetről). A Karitász tehát egyszerre mozgalom és intézmény. Mozgalom, amelyben önkéntesek dolgoznak és intézmény, amely a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezeteként a munkához szükséges kereteket adja meg.

(Forrás: http://karitasz.hu)

A szervezet önkéntesek segítségével működik Nyáregyházán. Ruhaneműk, élelmiszer segély és egyéb holmik osztása a fő tevékenységi körük. A Csévharaszti Irgalmasság Szigete miatt minden héten kenyérosztás, hétvégén pedig hús, tejtermékek osztása történhet meg a monori Tesco jóvoltából.  Osztrák és Német testvéreinknek köszönhetően rengeteg hasznos holmit, s ruhaneműt kapunk. Nagy hála és köszönet ezért nekik. Segélyosztások hetente/kéthetente várhatóak, annak időpontja a meglévő készlettől függő. 

Adományokat: használt ruha, játék, tartós élelmiszer, használt bútor, háztartási eszközök, stb. hivatali időben vagy telefonos egyeztetéssel szívesen fogadunk!

Kérjük a kedves testvéreket, hogy akinek van saját számára haszontalan ruhadarab vagy bármely tárgy, amerre nincs szüksége a szegény sorsúak segítése miatt szíveskedjenek leadni a plébánián.

.


A Szentek Élete


  A weboldal 1366 x 786 képernyőfelbontáshoz generálódott.  
© 2017 Lipót Zsolt

Minden jog fenntartva.